Σχετικ? με εμ?? Προ??ντα σχ?διο ειδ?σει?
 

λ?ση
防爆电话机 Reservoir management sch...
防爆电话机 EIS600 Fibre emergency p...
防爆电话机 The GSM emergency teleph...
 
----Η ?ναρξη απ? το 1998, KOON Technology Ltd εντ?πισε στο ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ και ?χει το εργοστ?σι? τη? σε Shenzhen Κ?να που ε?ναι κ?νηση μια? ?ρα? απ? το ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ. KOON αφιερ?νει κυρ?ω? στην Ε&Α, την κατασκευ? και τι? πωλ?σει? του τηλεφωνικο? μακρινο? συστ?ματο? διαχε?ριση? τη? βο?θεια? ?κτακτη? αν?γκη? τουριστ?ν να τηλεφων?σει ...
·Knsp-01
·Knsp-18 LCD
·KNEX1
·Knem-21
·Knzd-08-s
Railway & Subway Railway & Subway
Power Schedule Power Schedule
Metallurgical Mining Metallurgical Mining
Bank security Bank security
Building security Building security
Roadside emergency call Roadside emergency call
Outdoor help line Outdoor help line
Others Others

English Chinese French German Italian Russian Spanish Portuguese Dutch Greek Japanese Korean Arabic Turkish